web pages

2009-11-28 Sat

handledsknas

Filed under: web log — pl @ 20:33

Noterar uppgivet att vänster handled nu är synligt svullen, på handledens “ovansida” mellan (knölen på yttersidan) och tumfästet.

Kan svårligen lägga handen plant mot bordsytan, och alls inte “vinkla upp” den. Att knyta näven känns, det stramar på underarmens yttersida.

Ska inte skriva mer nu, av ovan nämnda anledning.

Mina händer knasar ofelbart, så fort jag tänkt ta itu med nå’t tangentbords-“tungt” (eller för den delen “handinvolverande”) projekt – t.ex. hemsideuppdateringar, eller som nu: planerat återupptagande av kinesiska-studier “på egen hand”.

Funderade ett tag på att ge mig på att lära mig högerhänt Dvorak (som förvisso saknar åÅäÄöÖ), men högeraxeln är heller inte bra, så det projektet är nog inget bra alternativ…

 
De två knölarna på yttersidan av vänsterhandens översida har dock gått tillbaka – de syns inte alls, och det är knappt så de känns längre!

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: