web pages

2010-06-09 Wed

skolavslutande

Filed under: web log — pl @ 06:55

Självklart ska en skolavslutning som äger rum i en kyrka ha kyrkliga inslag, men självklart ska skolavslutningen vara sekularistisk – det är år se’n stat och kyrka separerades!

Slutsatsen är att skolavslutningar inte ska äga rum i kyrkliga lokaler.

Betänk även att, utöver elever med annan – i detta fall åsidosatt – tro finns det även elever med viss kristen tro, som på grund av valet av lokal inte får delta.

Invändningen att dessa elever troligen går i religiösa friskolor håller inte – det ska finnas bra allmänna skolor som passar alla (utöver risken för en gränsfallssnubblande vinklad friskoleundervisning).

..och vad är det för skola som inte har tillräckligt stora lokaler att rymma en skolavslutning?
Skulle så vara fallet får avslutningen ske utomhus, om allmänna lokaler inte går att uppbringa.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: