web pages

2011-03-22 Tue

klar?

Filed under: web log — Tags: — pl @ 10:27

“Den är nyligen stämplad!”, säger hon, och håller remsan så att hon kan se stämpeln (d.v.s. upp-och-ned-vänd från mitt håll sett, men samtidigt snett så att jag – som annars kan läsa hyfsat bra upp-och-ned – ändå har svårt att enkelt läsa av den).

Först efter att ha påtalat att jag har svårt att se “i den vinkeln” (till vilket jag får ett lite nedlåtande “Jaha?” – som i “Är det mitt problem?” – som svar) räcks remsan fram så pass långt att jag kan nå den om jag sträcker ut fingrarna så långt det går under luckan och lirka in den mot luckan. Jag lyckas vända på remsan (fortfarande med merparten av remsan utanför luckan), och läsa av stämpeln. Jodå, den gäller.

Jag öppnar, och hon går in.

Sedan ser jag att hon svänger åt höger, bort mot den för stunden stillastående uppåtgående (från plattformen) rulltrappan. Den startar inte.
Som tur är står en från städ vid mittenrulltrappan, och kan peka henne mot den nedgående rulltrappan (som är “rakt fram”, efter spärrkursspärrinpassage).

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: