web pages

2012-04-15 Sun

personen du talar om, som varken du eller jag är närmre bekant med

Filed under: web log — pl @ 00:58

Ah, denna fantastiska diskussion, där personer som känner sin position hotas koncentrerar sina attacker på för diskussionen ovidkommande detaljer.

 
Pronominet hen, troligen inlånat från finskans “hän”, används

 1. om personer i sammanhang du annars skulle använt “han/hon”, t.ex. bruksanvisningar/instruktioner, andra situationer där könet är okänt
  ex:
  – “Min läkare ringde igår.”
  – “Vad ville hen?”
  – “Hon ville … “/”Han ville … “
 2. om personer som själva vill bli omnämnda på det sättet
  (Du vet antagligen inte intuitivt att personen vill bli kallade hen, men ber personen dig att göra det, så gör det!
  På samma sätt som du antagligen vill bli omnämnd som endera han eller hon, och känner dig obekväm med att kallas hen, vill den som föredrar hen inte omnämnas som han eller hon.)

Jag har uppfattat det som att hen av merparten hen-förespråkare inte tänkts användas som ersättande pronomen, utan som ett tredje pronomen: Personer som önskar omnämnas han ska även fortsättningsvis omnämnas han, personer som önskar omnämnas hon ska även fortsättningsvis omnämnas hon.

 
“Men varför ska vi hitta på ett nytt pronomen?”
Vad jag känner till finns det ingen språklig regel som säger att det “bara” får existera han/hon/den/det i den moderna svenskan.

“Kan vi inte använda hin istället?”
Tjaa, om personen du pratar om tycker att det är ok, så är det ok.
Många associerar dock hin med uttrycket ‘hin håle’ (en omskrivning för ‘djävulen’).

“Tänk om alla hittar på egna ord, hur blir det då?”
Om du hittar på helt egna ord kan det till en början bli svårt för dig att, utan närmare förklaringar, göra dig förstådd i ett större sammanhang. Om ditt ord/begrepp fyller en tidigare saknad funktion kommer ordet/begreppet att användas mer och mer, och till slut ingå i den moderna svenskan. Samma sak gäller även för sällan använda facktermers spridning till den breda massan, eller för den delen omdefinieringar av gamla ord.
ex: ‘fjortis’, ‘muspekare’, ‘handdator’, ‘bergsprängare’, ‘arabiska våren’, ‘tsunami’, ‘vabba’

 
“Men engelska ‘hen’ betyder ju ‘höna’ på svenska!”

Ja – och engelska ‘barn’ betyder ‘lada’ på svenska, engelska ‘fan’ är en fläkt eller en anhängare (medan det på svenska är synonymt med djävul), svenska ‘fack’ och ‘kant’ är olämpliga att yttra i engelskspråkiga sammanhang, ‘kurva’ är olämpligt på de flesta slaviska språk, svenska ‘fart’ blir mest komiskt för engelskspråkiga, engelska ‘Bring a speaker!’ är tvåtydigt, svenska ‘vi’ är en gammal form för svenska ‘varför’ ‘Han’ är ett kinesiskt folkslag och engelska ‘hon’ är (bl.a.) en kortform för svenska ‘älskling’.

 


Om någon undrar: Jag, och vad jag vet merparten av omgivningen, betraktar mig som cisperson, och föredrar att omnämnas med därtill passande pronomen. Jag känner mig en smula illa till mods om jag blir omnämnd som hen, eller för den delen den. Däremot har jag personer i min bekantskapskrets som föredrar att omnämnas just så, och jag gör så gott jag kan för att tillmötesgå dessa personers önskemål.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: